ไทยอีซีโฮส ดอด คอม
  ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การบริการ
เว็บโฮสติ้งแบบ  Unix Bese  
และ Windows Bese
 
Windows 2003 Hosting
    Bronze Plan Hosting
       190 บาท/เดือน
       Disk Space 300 Mb
       Data Transfer 10 Gb
    Silver Plan Hosting
       290 บาท/เดือน
       Disk Space 600 Mb
       Data Transfer 20 Gb
    Gold Plan Hosting
       590 บาท/เดือน
       Disk Space 1,200Mb
       Data Transfer 30 Gb
 
Web Hosting Unix
สำหรับบริการ แชร์ เว็บโฮสติ้ง ลินุกซ์ เหมาะสำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ ที่เขียน script ด้วยภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษา
ที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ นิยมใช้จำนวนมาก มี Source code แบบ open source ออกแจกจ่ายจำนวนมาก
โดยระบบของเราได้เลือกใช้งาน server คุณภาพสูงจาก Dell Inc และมีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นอยู่ในการ
ป้องการ server โจมตีจากผู้ไม่หวังดี และยังมีระบบ backup ข้อมูลแบบ weekly เพื่อป้องการข้อมูลศุนย์หาย
  Share Web Hosting Unix Special Mini Medium Personal Business Enterprise
 ชำระราย 3 เดือน (บ./เดือน) - - 310 420 610 820
 ชำระราย 6 เดือน (บ./เดือน) - 230 270 390 580 790
 ชำระราย 12 เดือน (บ./เดือน) 120 180 240 360 550 760
ฟรีโดเมน .com, .net, .org ** - Yes Yes Yes Yes Yes
 
 Hosting General Features  
 Disk Space 600 MB 1,200 MB 2,000 MB 3,200 MB 4,000 MB 6,000 MB
 Monthly DataTransfer 16 GB 32 GB 48 GB 72 GB 100 GB 200 GB
 Email Accounts (POP3) 20 40 60 80 200 Unlimit
 Subdomain 10 20 40 60 250 Unlimit
 Database Name 3 6 9 12 15 Unlimit
 MySQL Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 CGI Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 PHP Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Ensim Pro X ControlPanel Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Hosting Email Features  
 Spam Filter GateWay Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 WebBaes E-Mail Support Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 POP3 E-mail Account Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Outgoing SMTP Server Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Unlimited Email Forwarding Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Unlimited Email Aliases Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Unlimited Auto-responders Yes Yes Yes Yes Yes Yes
E-mail Virus Scanning Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Spam Filter Email Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Anti-Spam Protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Programming Features  
 Apache 2.4.23 Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 MySQL5.5.31 Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 ionCube PHP Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 PHP 5.6.27 Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Perl v. 5.10.1 Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 CGI Support Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 GD 2.1 Support Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 FreeType v. 2.7 Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 FrontPage Extensions Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Mod Gzip Installed Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Macromedia Dreamweaver Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Account Management  
 WebBase ControlPanel Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 User Account Management Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 FrontPage Extensions Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Domian Name Management Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 phpMyAdmin For Mysql Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  Hosting Server Feature  
 HP DL 360 Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Memory DDR-3 ECC 8 GB Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Hard Disk Enterpirse SATA Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Cent OS 6.8 Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 DirectAdmin Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Firewall IP-TABLE Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Support & Backup  
 Weekly Backup Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Free Technical Support Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Hosting Price List  
 ชำระราย 3 เดือน (บ./เดือน) - - 310 420 610 820
 ชำระราย 6 เดือน (บ./เดือน) - 230 270 390 580 790
 ชำระราย 12 เดือน (บ./เดือน) 120 180 240 360 550 760
ฟรีโดเมน .com, .net, .org ** - Yes Yes Yes Yes Yes
 
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
** โปรโมชั่น ฟรีโดเมน.com,.net,.org สำหรับการชำระค่าบริการราย 12 เดือน และการจดทะเบียนใหม่ปีแรกเท่านั้น
Data Transfer: ใช้เกินกำหนดคิดส่วนที่เกิน 50 บาท/ GB /เดือน
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2011 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.