คู่มือการใช้งาน

Share Hosting Windows


บริการของเรา

Our Service

SHARED HOSTING

เหมาะสำหรับเว็บไซต์ส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ขององค์กรขนาดเล็ก ที่มีการใช้งานไม่มาก มีการแชร์ทรัพยากรของ server ร่วมกับเว็บไซต์อื่นๆ

RESELLER HOSTING

สำหรับผู้ที่มีจำนวนเว็บไซต์ ในการดูแลหลายเว็บไซต์ และต้องการบริหารจัดการพื้นที่ แต่ละเว็บไซต์ ด้วยตัวท่านเองผ่านระบบจัดการของเรา

VPS SERVER

บริการเซิร์ฟเวอร์ เสมือน เหมาะสำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ หรือ เว็บไซต์ขององค์กร มีการใช้งาน email และ เว็บไซต์จำนวนมาก

DEDICATED SERVER

สำหรับผู้ที่ต้องความเป็นส่วนตัวในการ บริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ email ด้วยความเป็นส่วนตัวไม่ต้องแชร์กับใคร

Subscribe to Our Newsletter

MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา