วิธีสร้างฐานข้อมูล MySQL ใน Hosting Controller

วิธีสร้างฐานข้อมูล MySQL มีขั้นตอนดังนี้
mysql1รูปที่ 1
1..ใน Hosting Controller ให้ไปที่เมนู Add MySQL Database

mysql2รูปที่ 2
2 ใส่รายละเอียดฐานข้อมูลที่ท่านต้องการสร้าง (remaining คือจำนวนที่เหลือ ที่คุณสามารถสร้างได้ ตาม package)
-Associated Website : พิมพ์ชื่อเว็บท่านลงไป (ไม่ต้องมี www)
-Database Name : ชื่อฐานข้อมูลของท่าน
-Database Login :  ใสยูเซอร์ที่ท่านต้องการ
-Password : รหัสผ่าน
-Confirm Password :.ยืนยันรหัสผ่าน

mysql3
รูปที่ 3
3.รอซักครู่ ระบบจะทำการสร้างฐานข้อมูลให้ หากสำเร็จจะขึ้นว่า Success... ด้านบน

ท่านสามารถนำข้อมูล dbname dbuser password ไปใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลในสคริปเว็บของท่านได้ตามต้องการ (ในสคริป ส่วนที่เป็น host ให้ใส่เป็น localhost) 

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751