วิธีเข้าจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่าน PHPMyAdmin (HC)

วิธีเข้าระบบ phpmyadmin ของ ฐานข้อมูล MySQL มีขั้นตอนดังนี้
mysql4รูปที่ 1
1.ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ PHPMyAdmin ได้ที่ลิ้งค์นี้ http://122.155.17.136/phpmyadmin  เมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฎดังรูป ให้ทำการ login เข้าไปโดยใช้ dbuser และ password ที่ท่านสร้างไว้

mysql5รูปที่ 2
2 เมื่อ login สำเร็จท่านจะเข้าสู้หน้าจัดการฐานข้อมูล ซึ่งท่านสามารถจัดการฐานข้อมูลได้ตามต้องการ

การ Import ฐานข้อมูลของท่าน ขึ้นบน Server

mysqlbackup06รูปที่ 3
3. การ Import ฐานข้อมูลขึ้นบน server ให้ท่านทำดังนี้
3.1 เลือกฐานข้อมูล
3.2 เลือก Import
3.3 Browse เลือกไฟล์ฐานข้อมูลของท่าน
3.4 กด Go เพื่อ ทำการ Import

4 แนะนำวิธีการเมื่อท่านไม่สามารถ Import ฐานข้อมูลโดยวิธีด้านบนได้
4.1 หากท่านไม่สามารถ import ฐานข้อมูลได้ ให้ตรวจสอบขนาดไฟล์ ต้องไม่ใหญ่เกินไป 
4.2 ลองใช้วิธีการ Run SQL query โดยคลิกที่ Tab SQL และใส่ฐานข้อมูลเป็น text ลงไปแทน โดยให้ตัดส่วนหัวออก ให้เหลือแต่ table และลอง query เพื่อ import ดูครับ
4.3 หากไม่ได้แสดงว่าฐานข้อมูลของท่านโครงสร้างไม่ตรงกับ Server ท่านอาจต้องเปลี่ยนไปใช้ Unix Linux Server ซึ่งมี ฐานข้อมูล ที่เป็น Version ใหม่กว่า

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751