การจัดการ Permission ด้วย ACL Manager (กำหนดสิทธิ์ ไฟล์และโฟลเดอร์)

เป็นการเปลี่ยน Permission ให้กับไฟล์และโฟลเดอร์ นั่นเอง 

รูปที่ 1.
โดยเข้าที่ Folder & Security และเลือก Folder Manager ตามรูปที่ 1.

รูปที่ 2
เข้าที่ Root >yourdomain.com >www จากนั้นเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิ์ และเลือกตั้งค่าตามรูปตัวอย่างที่ 2

รูปที่ 3
ให้ทำการตั้งค่าตาม user และสิทธิ์ที่ต้องการได้ทันที โดยเมื่อเพิ่มสิทธิ์เรียบร้อย ระบบจะโชว์สิทธิ์ที่เราตั้งค่าไว้ตามรูปที่ 3.
 

(การติดตั้งcms ทั่วไปเช่น joomla จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ค่า configuration หรือไฟล์อื่นๆที่โปรแกรมต้องการ ให้เขียนได้ (full control) ก่อน จึงจะสามารถติดตั้งได้ แต่หากท่านใช้ joomla โดยเฉพาะ แนะนำให้สมัครเป็น Unix plan จะใช้งานได้สะดวกกว่า)

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751