วิธีการเข้าใช้งาน Hosting Controller

วิธีการเข้าใช้งาน Hosting Controller

1. หลังจากได้รับรายละเอียดการใช้งานระบบต่างๆที่จัดส่งไปทาง Email ที่ทำการสมัครใช้บริการWebhosting กับทางบรษัทฯเรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Control panel ได้โดย ใช้ชื่อโดเมน พร้อมทั้งรายละเอียด username password สำหรับเข้าใช้งานระบบของท่านดังที่แจ้งไว้ใน Email
ทำการเข้าหน้า login ด้วย URL http://www.ชื่อเว็บท่าน.com:8787 หรือ http://ipserver:8787
-กรอก user และ password
-สามารถเลือกภาษาในการใช้งานได้ที่ Languge
-กด Sign in หรือ ลงทะเบียน
hc1รูปที่ 1
เมื่อ Login เข้า Control Panel เรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะดังรูปที่ 2.


HC main

รูปที่. 2
ระบบ HC จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆดังนี้
1.เมนูหลัก ด้านซ้ายมือ ซึ่งการจัดการทุกอย่างอยู่ที่นี่ทั้งหมด
2.ส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดการใช้งานต่างๆ ของท่าน
3.ส่วนนี้เปรียบเสมือนทางด่วน ซึ่งจะนำคุณเข้าสู่เครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

โดยรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ จะได้อธิบายเพิ่มเติมในลำดับต่อไป

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751