การ verify domain เมื่อทำการจดโดเมนใหม่ หรือขอแก้ไขข้อมูล registrant contact

เนื่องจาก ICANN ซึ่งเป็นผู้ดูเลโดเมน .com.net.org ของทั่วโลก ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฏระเบียบในการจดโดเมนใหม่ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลโดเมน

เมื่อท่านมีการจดโดเมนใหม่ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระบบจะให้ท่านทำการยืนยัน registrant contact การดำเนินการดังกล่าวผ่านอีเมล์ผู้ดูแลโดเมนนั้นๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

เมื่อท่านทำการจดโดเมนใหม่ .com .net .org

1.ทำการจดโดเมนตามตามขั้นตอนปกติกับ thaieasyhost.com

2.หลังจากจดโดเมนสำเร็จแล้ว จะมีอีเมล์ส่งไปหาท่าน หัวข้อว่า "Action required - WHOIS Verification"  ให้ท่านทำการกดลิ้งค์เพื่อยืนยันภายใน 15 วัน ไม่เช่นนั้น เว็บท่านจะเข้าไม่ได้ชั่วคราวจนกว่าจะทำการยืนยันสำเร็จ (การคลิกลิ้งค์ยืนยัน แนะนำให้ทำการ copy link แล้วไปวางใน browser แทนการ click link ใน email โดยตรง เพราะอีเมล์บางระบบจะ block การ click link)

3.ท่านสามารถขอ resend อีเมล์ยืนยันดังกล่าวได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน (กรุณาตรวจสอบใน junk หรือเมล์ขยะด้วย)

เมื่อท่านทำการขอแก้ไขข้อมูล contact information .com .net .org

1.กรณีขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล เช่นแก้ไขอีเมล์เจ้าของโดเมน ให้ท่านแจ้งขอแก้ไขผ่านอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือดำเนินการผ่านระบบ Client Area ของท่าน

2.หลังจากแก้ไขข้อมูลในระบบแล้ว จะมีอีเมล์ส่งไปหาท่าน ให้ท่านทำการกดยืนยันลิ้งค์ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยต้องยืนยันทั้งอีเมล์เดิม และอีเมล์ใหม่ (การคลิกลิ้งค์ยืนยัน แนะนำให้ทำการ copy link แล้วไปวางใน browser แทนการ click link ใน email โดยตรง เพราะอีเมล์บางระบบจะ block การ click link)

3.ท่านสามารถขอ resend อีเมล์ยืนยันดังกล่าวได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน (กรุณาตรวจสอบใน junk หรือเมล์ขยะด้วย)


ตัวอย่างหน้ายืนยัน WHOIS Verification
whoisverify2

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751