วิธีการตรวจสอบ Header Mail บน webmail และ outlook

Header Mail เป็นข้อมูลโดยละเอียดของอีเมล์ฉบับนั้นๆ เพื่อที่จะดูแหล่งที่มาในการส่งหรืออื่นๆ
1.การดู Header Mail ใน webmail roundcube
- เปิดอีเมล์ฉบับที่ต้องการดู Header จากนั้นเลือก More > Show source ระบบจะแสดง Header Mail เป็น popup ขึ้นมา ตามรูปที่. 1 ในกรอบหมายเลข 4

header webmailรูปที่. 1 

2.การดู Header Mail ใน Microsoft Outlook 2013 และ Microsoft Outlook 2010
- เปิดอีเมล์ฉบับที่ต้องการดู Header จากนั้นให้คลิกที่ File > Properties (กรอบสีเขียว) หรือ คลิกที่ไอค่อนลูกศรชี้ลง ที่ด้านหลังช่อง Tags Tool  ตามรูปที่ 2 กรอบหมายเลข 1
ระบบจะแสดง Header Mail หรือ Internet Headers ขึ้นมา ตามรูปที่ 2 กรอบหมายเลข 2
header outlookรูปที่. 2
(สำหรับ Microsoft Outlook 2007 ให้คลิกขวาอีเมล์ฉบับที่ต้องการดู Header จากนั้นให้คลิกที่ Message Options: ระบบจะแสดง Header Mail หรือ Internet Headers ขึ้นมา)

3.การดู Header Mail ใน Windows Live Mail และ Outlook Express
- คลิกขวาอีเมล์ฉบับที่ต้องการดู Header จากนั้นให้คลิกที่ Properties ตามรูปที่ 3
header expressรูปที่ 3
- จากนั้นเลือก Tab Detail ระบบจะแสดง Header Mail หรือ Internet Headers ขึ้นมา ตามรูปที่ 4
header express2รูปที่ 4

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751