วิธีการสร้าง E-mail Account บน Outlook express

Outlook Express เป็นโปรแกรมในการเซ็ค email โดยทำการ
download e mail จาก Mail Server มาไว้ที่ตัวโปรแกรม Outlook Express
เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows การ Set Outlook
Expressเพื่อทำการเซ็ค mail ทำได้ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Outlook Express คลิกเมนูด้านบนแล้วเลือก Tools >
Accounts... ตามรูปที่. 1

out1รูปที่. 1
จะมีหน้าต่างดังรูปด้านล่าง ปรากฎขึ้นให้เลือกที่ แทบ Mail ทางด้านบน
ซ้ายมือให้คลิกที่ปุ่ม Add->Mail เพื่อทำการ สร้าง user ขึ้นมาใหม่

out2รูปที่. 2
หลังจากคลิกปุ่ม Add->Mail แล้วจะมี่หน้าต่างตามรูปด้านล่างปรากฏขั้น
ให้ทำการใส่ชื่อ user ในช่อง Display name ชื่อที่ใส่จะปรากฏในช่อง FROM
ของผู้ที่รับอีเมล์ของเรา เสร็จแล้วคลิก Next

out3รูปที่. 3
หน้าต่างต่อไป จะเป็นการใส่ email address ของเราลงไปในช่อง E-mail
address เสร็จแล้วคลิ๊ก Next

out4รูปที่. 4
หน้าต่างด้านล่างนี้จะให้ใส่ค่า POP3 Server (ใช้สำหรับรับอีเมล์) และ
SMTP server (ใช้สำหรับส่งอีเมล์) ของเรา สำหรับลูกค้าของ ThaiEasyHost
ค่า POP3 Server และ SMTP server คือ mail.yourdomian.com
(yourdomain.com คือชื่อ Domain Name ของคุณ )

out5รูปที่. 5
การสร้าง Email Account ใหม่เป็นอันเสร็จสิ้นให้กด Finish
out7รูปที่. 6

เมื่อทำการ set account เสร็จแล้วจะต้อง set SMTP Autnentication ไม่เช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถส่งเมล์ออกไปภายนอกได้

out8
รูปที่. 7
โดยคลิดที่ เมนู Tools ตามรูปที่. 7 และ เลือกที่หัวข้อ Accouts จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

out9

รูปที่ 8
ทำการเลือก Email และเลือก Properties ดังรูปที่ 8

out10รูปที่. 9
ให้เลือกที่ แทบ Server แล้วทำการติดถูกที่ My server requires authentication ในหัวข้อ Outgoing Mail Server แล้วทำการกดปุม OK

out11รูปที่. 10
ทดสอบการเซ็ค mail ให้ทำการกดปุ่ม Send/Recv ตามรูป หากไม่มี error เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751