วิธีการสร้าง E-mail Account บน Microsoft Outlook

โปรแกรม Microsoft Outlook 2013 เป็นโปรแกรมสำหรับดึงอีเมล์จาก Server เพื่อจัดการอีเมล์ของเราได้สะดวกยิ่งขึ้น รองรับรูปแบบภาษาได้หลากหลาย
เมื่อเราทำการเปิดโปรแกรม MSOutlook จะปรากฏเมนูตามรูป ด้านล่าง

outlook2013 1
outlook2013 2

รูปที่. 1

ขั้นตอนในการเพิ่ม email account เข้าไปไว้ในโปรแกรม Ms Outlook
มีขันตอนดังนี้
1. คลิกที่เมนู File(แฟ้ม)  ให้ทำการเลือกที่หัวข้อ INFO และ Add Account เพิ่มบัญชีผู้ใช้ หรือ เลือก Account Setting > New ก็ได้เช่นกัน

 

outlook2013 3

รูปที่. 2
2. ยังไม่ต้องกรอกรายละเอียด ให้ทำการติ๊กเลือก Manual setup ....หรือ ตั้งค่าแบบกำหนดเอง... ด้านล่าง และกด Next

outlook2013 4

รูปที่. 3

3. เลือก POP หรือ IMAP และกด Next

outlook2013 5

รูปที่. 4

4. YourName : ใส่ชื่ออีเมล์ หรือชื่อของคุณก็ได้
Email Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( คือชื่อ email ของคุณ )
Account Type เลือกได้ว่าจะใช้ POP3 หรือ IMAP (โดยปกติให้ตั้งเป็น POP3)
Incomming Mail Server หรือเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3) : mail.youdomain.com
Outgoing Mail Server หรือเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) : mail.youdomain.com

User Name หรือ ชื่อผู้ใช้ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( คือชื่อ email ของคุณ )
Password หรือ รหัสผ่าน : ใส่ตามที่ตั้งไว้ในระบบ control panel
จากนั้นกดที่ More Setting หรือตั้งค่าเพิ่มเติม

 

outlook2013 7

รูปที่. 5

5. ไปที่แท็บ Advance หรือขั้นสูง Outgoing Server SMTP ให้เลือก Port เป็น 25 หรือ 587 (สำหรับ Internet บางค่ายเช่น 3bb จำเป็นต้องใช้ 587)
นอกจากนั้น ที่ Delivery คุณสามารถเลือกได้ว่า จะสำเนาจดหมายไว้บน Server กี่วัน หรือหากท่านไม่ต้องการเก็บสำเนา (ให้ Outlook ดูดออกมาหมด) ให้เอาเครืองหมายที่ Leave a copy... ออก

 

outlook2013 6

รูปที่. 6

6. ไปที่แท็บ Outgoing Server หรือ เซิร์ฟเวอร์ขาออก และเลือกที่ My Outgoing Server (SMTP) Require Authentication ไว้ (หากท่านไม่เลือกตัวเลือกนี้ ท่านจะไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้)
จากนั้นคลิก OK 


outlook2013 8
คลิกเสร็จสิ้น Finish เป็นอันเสร็จขั้นตอนการติดตั้ง

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751