เพิ่มการกรอง SPAM Email ด้วย keyword ที่เราต้องการ

การกรอง SPAM ด้วย SPAM Filters ขั้นตอนการตั้งค่า มีวิธีการดังนี้

da spam

รูปที่ 1

1. เข้าที่เมนู SPAM Filters

 

 da spam0

รูปที่ 2

2. ให้กำหนดรูปแบบที่ต้องการกรอง โดยเมื่อคลิกที่ Drop Down (รูปที่ 2) จะมีเมนูปรากฏขึ้นมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

da spam2

รูปที่ 3

3 รายละเอียดแต่ละหัวข้อมีดังนี้

- E-mail  : กำหนดชื่ออีเมล์ที่ต้องการบล็อค
- Domain : กำหนดชื่อโดเมนที่ต้องการบล็อค
- Stop word : บล็อคเมล์โดยใช้คำในการกรอง
- Size : กำหนดให้บล็อคเมล์ที่มีขนาดมากกว่าที่ที่กำหนด (สามารถเลือกหน่วยเป็น KB MB GB TB / 1024KฺB = 1MB)

 

Options
Adult filter : คลิก Enable เพื่อเปิดการกรองอีเมล์ ที่ส่อไปทางเนื้อหาผู้ใหญ่
Action for filter matches : เป็นการเลือกวิธีการจัดการอีเมล์ที่ถูกกรองจากด้านบน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- Drop Email : ลบทันที
- Send to spambox : ย้ายไปที่ Spambox

 

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751