การเปลี่ยนรหัสผ่าน Direct Admin และ FTP Default User

 วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Direct Admin Control Panel และ FTP มีดังนี้ครับ

da changepass1

รูปที่ 1

1.Login เข้าระบบ Direct Admin จากนั้นคลิกที่ชื่อ User ของท่านด้านขวาบน > Password 

 

da changepass2

รูปที่ 2

2.ที่ Current DirectAdmin Password : ทำการใส่รหัสผ่านปัจจุบัน
Enter New Password : ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ

ทำการเลือกว่าจะเปลี่ยนรหัสผ่านของอะไรบ้าง DirectAdmin Account / FTP Account / Database Account

กด Submit เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ข้อควรระวัง : การตั้งรหัสผ่านง่ายเกินไป ระบบจะไม่ยอมให้ท่านตั้งได้ ต้องมีการผสมระหว่าง ตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลข หรือตัวอักษรพิเศษ ผสมกัน

 

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751