การเปิดใช้งาน SSL (HTTPS) บน Direct Admin

การเปิดใช้งาน SSL เป็นการขอใบรับรองการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทางทำให้เว็บไซต์ของท่าน ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดย URL ของท่านจะแสดงเป็น HTTPS 

โดยท่านสามารถดำเนินการได้เองผ่าน DirectAdmin โดยมีวิธีการดังนี้

DA SSL1
รูปที่ 1

1.เข้าที่เมนู SSL Certificates

 

da ssl1

รูปที่ 2

2.เลือก Free & automatic certificate from Let's Encrypt

 

da ssl2

รูปที่ 3

3.จากนั้นให้ทำการเลือกโดเมนภายในที่ท่านต้องการใช้งาน ssl เลือก Force SSL with redirect จากนั้น กด SAVE และ ให้กด SAVE ที่ปุ่มสีเขียว

 

da ssl3

รูปที่ 4

4.ตรวจสอบสถานะการสร้าง SSL ดังนี้
4.1 SSL จะต้องมีสถานะเปิด โดยให้คลิก Enable SSL ด้านขวาบน
4.2 ด้าล่างแสดงสถานะประเภท SSL และวันเวลาที่ SSL หมดอายุ

เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการสร้าง SSL ให้ลองเข้าเว็บโดยใช้ https://domain.com หากไม่มีหน้้าเตือนใดๆจาก browser แสดงว่า SSL ได้ติดตั้งสมบูรณ์แล้ว  (สถานะ SSL จะ UPDATE หลังจากสร้างประมาณ ครึ่งชั่วโมง -2 ชั่วโมง)สำหรับท่านที่ต้องการ Redirect จาก http เป็น https หากท่านเขียนสคริปเอง และ code ไม่มี Function SSL Redirect ให้ใช้วิธีการดังนี้
สร้างไฟล์ชื่อ .htaccess ขึ้นมา และ copy code ด้านล่างนี้ไปวางในไฟล์นี้ โดยแก้ไขชื่อเว็บไซต์ท่านให้ถูกต้อง จากนั้นนำไปวางใน public_html ก็จะสามารถ redirect เว็บของท่านไปที่ https ได้ครับ

 

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^mywebsitename\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.mywebsitename.com/$1 [R=301,L]

# force ssl
RewriteCond %{SERVER_PORT} ^80$
RewriteRule ^(.*)$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R]

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751