การใช้งาน DirectAdmin Control Panel

 วิธีการเข้าใช้งาน Direct Admin Control Panel

โดยสามารถเข้าระบบ control panel ได้โดย พิมพ์ที่ address bar ของโปรแกรม browser โดย https://www.yourdomain.com:2222
-หากท่านใช้งาน
IE เมื่อเข้ามาแล้ว จะปรากฏหน้าเตือนขึ้นมาดังรูป ให้กดคำว่า More Information > Go on to the webpage (Not Recommended)

da0

-หากท่านใช้งาน Chrome เมื่อเข้ามาแล้ว จะปรากฏหน้าเตือนขึ้นมาดังรูป ให้กดคำว่า ขั้นสูง > ไปยัง IP Server (ไม่ปลอดภัย)
da02

 

-เมื่อเข้าสู่หน้า Login สำเร็จ ให้กรอก User และ Password ตามที่ทางเราส่งให้ เพื่อเข้าระบบDirect Admin Control Panel Version ใหม่ จะมีลักษณะ ดังรูป. โดยระบบการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 6 ส่วนดังนี้  

- Account Manager เป็นส่วนของการจัดการ ระบบของ User account  ต่างๆที่เข้าใช้งานระบบต่าง เช่น Domain, Ftp Account, MySql, DNS ,SSL และอื่นๆ 

- Email Management เป็นส่วนของการจัดการระบบ Email Account ตั้งแต่การสร้าง ลบ แก้ไขและ อื่นๆ 

- Advance features เป็นส่วนระบบเพิ่มเติมการทํางานรูปแบบต่างๆ  รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูล

- System Info & Files เป็นส่วนของการจัดการไฟล์

- Extra Features เป็นส่วนของ แอพพลิเคชั่น เสริมสำหรับการใช้งาน เช่น webmail phpmyadmin scan virus

- Support & Help คือส่วนของการขอรับความช่วยเหลือ

(หน้าระบบจัดการ version ใหม่)

 

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751