การนำข้อมูลขึ้น server ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver Mx

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การนำข้อมูลขึ้น server ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver Mx

Dreamweaver Mx เป็นโปรแกรม ที่อยู่ใน Macromedia Pack ซึ่งเป็น web editor ที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งโปรแกรมตัวนี้สามารถที่ upload ข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ ขึ้นบน server ได้ด้วย วิธีการเซต set เพื่อทำการ connect ไปที่ server มีวิธีการดังนี้
dream1รูปที่ 1.
1. ทำการเปิดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาก่อน แล้วเข้าที่ เมนู Site --> Manage Site... ตามรูปที่ 1.

dream2รูปที่ 2
2. จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ตามรูปที่ 2. ให้ทำการกดปุ่ม New เพื่อเลือกวิธีการ connect ไปที่ server ในที่นี้เราจะเลือกแบบ FTP

dream3รูปที่ 3
3. จะมีหน้าต่างใหม่ให้เราทำการใส่ชื่อ site ของเราเพื่อเป็นการตั้งชื่อให้กับ connection ที่เราสร้างนี้ ตามรูปที่ 3

dream4รูปที่ 4
4. เมื่อเรากรอกชื่อ site แล้วกดปุ่ม next จะเจอหน้าต่างตามรูปที่ 4. โดยโปรแกรมจะให้เราทำการเลือก Technology ที่เราทำการสร้าง website
ในที่นี้เราจะเลือกเป็น No, I do not want to use a server technology แล้วกดปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

dream5รูปที่ 5
5. หน้าต่างในรูปที่ 5 นี้จะให้เราทำการเลื่อก directory ที่เราทำการเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเรา หรือ ตัวโปรแกรมจะเรียก local drive

dream6รูปที่ 6
6. หน้าต่างในรูปที่ 6 จะเป็นการเลือกวิธีการ connect เข้าสู่ง server โดยจะมีวิธีหลายรูปแบบ ในที่นี้เราจะเลือกแบบ FTP แล้วทำการกดปุ่ม Next เข้าไปสู่ขั้นตอนต่อไป
7. หน้าต่างนี้จะเป็นการกำหนดค่า ต่างๆ ในการ connect แบบ FTP
โดยให้ทำการใส่รายละเอียดดังนี้

dream7รูปที่ 7
- What is the hostname or FTP address of your Web server?
ให้ทำการระบุค่า FTP Hostname หรือ IP Address ของ server ซึ่งค่านี้
ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปทาง email ในครั้งแรก โดยจะมีค่าเป็น ftp.yourdomain.com ; yourdomain.com คือ ชื่อเว็บไซต์ของคุณ

- What folder on the server do you want to store your file in?
ให้ทำการระบุค่า Host Directory หรือ ที่เก็บเว็บไซต์บน server โดยในที่นี้จะมีค่าเป็น /var/www/html(ระบบEnsimเก่า) และ /domains/ชื่อเว็บคุณ.com/public_html (ในระบบ DirectAdmin)

- What is your FTP login:
ให้ทำการใส่ค่า user login สำหรับการเข้าใช้งาน FTP

- What is your FTP password :
ให้ทำการใส่ รหัส ผ่านในการเข้าใช้งาน server

เมื่อทำการใส่รายละเอียดในรูปที่ 7 เรียบร้อยแล้ว ให้เราทำการทดสอบการ connect server โดยกดปุ่ม Test Connection

dream8รูปที่ 8
หากทำการกดปุ่มแล้วปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 8 แสดงว่าเราทำการตั้งค่าถูกต้อง หากขึ้น error เราจะต้องกลับไปดูรายละเอียดในรูปที่ 7 ใหม่อีกครั้ง

dream9รูปที่ 9
8. เมื่อเราทำการทดสอบการ connecting ผ่านเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Next เพื่อเข้าสูขั้นตอนตามรูปที่ 9 จะเป็นการแจ้งให้เราทำการตรวจสอบ file web site ที่เราทำการสร้างเอาไว้
ในที่นี้จะเลือกเป็น No, do not enable check in and chek out

แล้วกดปุ่ม next และกดปุ่ม Finish เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

 dream10

รูปที่ 10

 dream11

รูปที่ 11


9. คราวนี้เราจะทำการ connect เข้า server จริงกัน ให้ทำการกดที่รูปปลั๊กไฟ ดังรูปที่ 10. เพื่อทำการ connect และเมื่อทำการ connect เรียบร้อยแล้ว จะแสดงดังรูปที่ 11. จะเห็นข้อมูลที่อยู่บน server ที่มีอยู่แล้ว

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751