วิธีการสร้าง USER FTP ด้วย FTP Management

FTP Management เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้าง FTP Account ซึ่งจะสามารถสร้าง User Account ไว้ใช้ สําหรับการเชื่อมโยงกับ Server ด้วย Protocol ftp
โดยสามารถ ใช้งานผ่านโปรแกรม Ftp ต่างๆ เช่น FileZilla หรือ Dreamweaver ไว้เพื่อทําการ upload file หรือจัดการไฟล์ต่างบน server

DA ftp1

รูปที่. 1

1.เริ่มต้นการใช้งานให้ไปที่ เมนู FTP Management เมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏดังรูปที่ 2

 

DA ftp2

รูปที่. 2

2.การสร้าง user ftp โดยที่ทําการ click ไปที่ Create FTP account จะเข้าสู่ระบบการสร้าง User ftp

 

DA ftp3

รูปที่ 3

3.ให้กรอก user ftp และ password ตามตัวอย่างรูปที่ 3. และรายละเอียดของ Option ต่างๆ มีดังนี้

Domain :  เป็นการสร้าง user ที่สามารถมองเห็นไฟล์ภายใต้ Domain ของตัวเองได้ โดยสามารถมองเห็นระดับเดียวกับ /public_html/ ได้
Ftp : เป็นการสร้าง user ที่สามรถ connect เข้าไปในส่วนของ /public_ftp/
User : เป็นการสร้าง user ที่สามารถ connect เข้าสู่ directory ของ user นั้นๆเองตามชื่อ user ที่สร้าง เช่น  /public_html/user/
Custom : เป็นการสร้าง user ที่สามารถ connect เข้าสู่ directory ที่กําหนดเองได้ เช่น /public_html/download/

หลังจากกำหนดรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กด Create เป็นอันเสร็จ


วิธีลบหรือปิด FTP USER

DA ftp4

รูปที่ 4
4.ที่ FTP Management จะปรากฏ ftp user ที่มีอยู่ เราสามารถลบ user เฉพาะที่เราสร้างขึ้นใหม่ได้ โดยติ๊กที่ user นั้นๆ และเลือก Delete เพื่อลบ หรือเลือก Suspend เพื่อปิดไม่ให้ user นั้นใช้งานชั่วคราว

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา

บริษัท เซิร์ฟเบส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

✉ 90/41 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115546010320

Call Us:

  • 0-2462-6758
  • 0-2462-6751