เว็บโฮสติ้ง

Web Hosting


Linux Web Hosting

คุณสมบัติ และ การรองรับ

 • PHP Version 5.6 , PHP Version 7.x

 • Apache + Hi-performance Configure

 • MariaDB Version 10.x


Linux Reseller Hosting

คุณสมบัติ และ การรองรับ

 • PHP Version 5.6 , PHP Version 7.x

 • Apache + Hi-performance Configure

 • MariaDB Version 10.x

 • Reseller Control Panel

Windows Web Hosting

คุณสมบัติ และ การรองรับ

 • ASP,  .NET Framework 4.7.2

 • MsSQL

 • IIS Web Server

Windows Reseller Hosting

คุณสมบัติ และ การรองรับ

 • ASP,  .NET Framework 4.7.2

 • MsSQL

 • IIS Web Server

 • Reseller Control Panel


FAQ!

คำถามที่พบบ่อย

Linux Web Hosting คืออะไร ?

สำหรับบริการ Linux Web Hosting เหมาะสำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ ที่เขียน script ด้วยภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษาที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ นิยมใช้จำนวนมาก มี Source code แบบ open source และ CMS ออกแจกจ่ายฟรีจำนวนมาก

Windows Web Hosting คืออะไร?

สำหรับบริการ Windows Web Hosting เหมาะสำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ ที่เขียน script ด้วยภาษา ASP, ASP.net (ภาษาที่รองรับดอตเน็ต เช่น C# VB.NET J# เป็นต้น) และสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลทั้งแบบ MsSQL และ MySQL

Linux Reseller Hosting คืออะไร?

Linux Reseller Hosting  ที่รองรับ PHP และ MySQL เป็นบริการสำหรับผู้ที่มี เว็บไซต์ในเครือจำนวนมาก หรือผู้ที่เริ่มดำเนินธุรกิจ webhosting โดยทีลูกค้าของท่าน จะไม่มีทางทราบเลยว่าท่านได้ใช้บริการ Reseller จากเรา

Windows Reseller Hosting คืออะไร?

Windows Reseller Hosting  ที่รองรับ ASP , asp.Net และ MsSQL เป็นบริการสำหรับผู้ที่มี เว็บไซต์ในเครือจำนวนมาก หรือผู้ที่เริ่มดำเนินธุรกิจ webhosting โดยทีลูกค้าของท่าน จะไม่มีทางทราบเลยว่าท่านได้ใช้บริการ Reseller จากเรา

MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา